Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych

§ 25

Żądania wiz (jeżeli wizy są konieczne) zgłaszane przez posiadaczy takich przepustek, do których dołączono zaświadczenie, że ci funkcjonariusze podróżują z ramienia Organizacji, winny być rozpatrywane możliwie najprędzej. Oprócz tego posiadaczom tych przepustek ułatwiać się będzie szybką podróż.