Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych

§ 33

Sekretarz Generalny powiadomi wszystkich Członków Organizacji Narodów Zjednoczonych o złożeniu każdego przystąpienia.