Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja dotycząca przywilejów i immunitetów Narodów Zjednoczonych

§ 35

Konwencja niniejsza pozostawać będzie w mocy pomiędzy Organizacją Narodów Zjednoczonych a każdym z Członków, który złożył swój dokument przystąpienia dopóty, dopóki ten Członek będzie Członkiem Organizacji albo dopóki inna konwencja ogólna przejrzana nie zostanie zatwierdzona przez Ogólne Zgromadzenie, a Członek ten stanie się stroną w tej ostatniej konwencji.