Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o misjach specjalnych

Artykuł 20
Zakończenie funkcji misji specjalnej

1. Funkcje misji specjalnej zostają zakończone w szczególności przez:

a) porozumienie państw zainteresowanych;

b) wypełnienie zadania misji specjalnej;

c) upływ czasu, wyznaczonego misji specjalnej, jeśli nie został on wyraźnie przedłużony;

d) powiadomienie przez państwo wysyłające, że kładzie ono kres misji specjalnej albo ją odwołuje;

e) powiadomienie przez państwo przyjmujące, że uważa ono misję specjalną za zakończoną.

2. Samo zerwanie stosunków dyplomatycznych lub konsularnych pomiędzy państwem wysyłającym a państwem przyjmującym nie powoduje zakończenia misji specjalnych istniejących w momencie tego zerwania.