Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Konwencja o misjach specjalnych

Artykuł 30
Nietykalność mieszkania prywatnego

1. Prywatne mieszkania przedstawicieli państwa wysyłającego w misji specjalnej oraz członków jej personelu dyplomatycznego korzystają z takiej samej nietykalności i ochrony jak pomieszczenia misji specjalnej.

2. Ich dokumenty, korespondencja oraz, z zastrzeżeniem ustępu 4 artykułu 31, ich mienie korzystają również z nietykalności