Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Article Comparison - Protokół przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy, należycie upoważnieni przez odnośne rządy, podpisali niniejszy protokół.