Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Poprawiony artykul 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r., z dnia 21 grudnia 2001

Compare