Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Protokoł o wybuchowych pozostałościach wojennych

Compare
 • Artykuł 1 - Postanowienie ogólne i zakres stosowania
 • Artykuł 2 - Definicje
 • Artykuł 3 - Oczyszczanie terenu, usuwanie lub niszczenie wybuchowych pozostałości wojennych
 • Artykuł 4 - Ewidencja, przechowywanie i przekazywanie informacji
 • Artykuł 5 - Inne środki ostrożności w zakresie ochrony ludności cywilnej, osób cywilnych oraz obiektów cywilnych przed zagrożeniami i skutkami działania wybuchowych pozostałości wojennych
 • Artykuł 6 - Postanowienia dotyczące ochrony organizacji i misji humanitarnych przed skutkami wybuchowych pozostałości wojennych
 • Artykuł 7 - Pomoc dotycząca istniejących wybuchowych pozostałości wojennych
 • Artykuł 8 - Współpraca oraz pomoc
 • Artykuł 9 - Ogólne środki prewencyjne
 • Artykuł 10 - Konsultacje Wysokich Umawiających się Stron
 • Artykuł 11 - Przestrzeganie
 • Załącznik Techniczny