Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Protokoł w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.

Compare
 • Artykuł 1 - Zakres stosowania
 • Artykuł 2 - Definicje
 • Artykuł 3 - Ogólne ograniczenia użycia min, min-pułapek i innych urządzeń
 • Artykuł 4 - Ograniczenia użycia min przeciwpiechotnych
 • Artykuł 5 - Ograniczenia użycia min przeciwpiechotnych innych niż miny narzutowe
 • Artykuł 6 - Ograniczenia użycia min narzutowych
 • Artykuł 7 - Zakaz użycia min-pułapek i innych urządzeń
 • Artykuł 8 - Transfery
 • Artykuł 9 - Ewidencja i korzystanie z informacji o polach minowych, obszarach zaminowanych, minach, minach-pułapkach i innych urządzeniach
 • Artykuł 10 - Usuwanie pól minowych, obszarów zaminowanych, min, min-pułapek i innych urządzeń oraz współpraca międzynarodowa
 • Artykuł 11 - Współpraca i pomoc techniczna
 • Artykuł 12 - Ochrona przed skutkami pól minowych, obszarów zaminowanych, min, min-pułapek i innych urządzeń
 • Artykuł 13 - Konsultacje Wysokich Umawiających się Stron
 • Artykuł 14 - Przestrzeganie