Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Compare
 • CZĘŚĆ I
  ŻEGLUGA POWIETRZNA

  • Rozdział I
   Ogólne zasady i zastosowanie Konwencji

  • Rozdział II
   Przelot nad terytorium Umawiających się Państw

  • Rozdział III
   Przynależność Państwowa statków powietrznych

  • Rozdział IV
   Środki mające na celu ułatwienie żeglugi powietrznej

  • Rozdział V
   Warunki dotyczące statków powietrznych

  • Rozdział VI
   Międzynarodowe normy i zalecone metody postępowania

   • Artykuł 37 - Przyjęcie międzynarodowych norm i zasad postępowania
   • Artykuł 38 - Odchylenia od międzynarodowych norm i zasad postępowania
   • Artykuł 39 - Wpisy dodatkowe na świadectwach i licencjach.
   • Artykuł 40 - Ważność świadectw i licencji posiadających dodatkowe wpisy
   • Artykuł 41 - Uznanie dotychczasowych norm zdatności do lotu
   • Artykuł 42 - Uznanie dotychczasowych norm uzdolnienia personelu
 • CZĘŚĆ II
  ORGANIZACJA MIĘDZYNARODOWEGO LOTNICTA CYWILNEGO

 • CZĘŚĆ III
  MIĘDZYNARODOWY PRZEWÓZ LOTNICZY

  • Rozdział XIV
   Informacje i sprawozdania

  • Rozdział XV
   Porty lotnicze i inne udogodnienia dla żeglugi powietrznej

  • Rozdział XVI
   Organizacje wspólnej eksploatacji i służby poolowe

 • CZĘŚĆ IV
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE