Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu

Compare
 • ROZDZIAŁ I
  Terminologia

 • ROZDZIAŁ II
  Finansowanie terroryzmu

  • Artykuł 2 - Stosowanie Konwencji do finansowania terroryzmu
 • ROZDZIAŁ III
  Środki podejmowane na poziomie krajowym

 • ROZDZIAŁ IV
  Współpraca międzynarodowa

 • ROZDZIAŁ V
  Współpraca pomiędzy JAF

  • Artykuł 46 - Współpraca pomiędzy JAF
  • Artykuł 47 - Współpraca międzynarodowa na rzecz odraczania podejrzanych transakcji
 • ROZDZIAŁ VI
  Mechanizm kontrolny i rozstrzyganie sporów

  • Artykuł 48 - Mechanizm kontrolny i rozstrzyganie sporów
 • ROZDZIAŁ VII
  PRZEPISY KOŃCOWE