Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao

Compare
 • CZĘŚĆ PIERWSZA
  CELE I DEFINICJE

 • CZĘŚĆ DRUGA
  POSTANOWIENIA STATUTOWE

 • CZĘŚĆ TRZECIA
  POSTANOWIENIA FINANSOWE

  • ROZDZIAŁ VI
   FINANSE

   • Artykuł 23 - Finanse
   • Artykuł 24 - Odpowiedzialność członków
   • Artykuł 25 - Zatwierdzenie budżetu administracyjnego i wyznaczanie składek
   • Artykuł 26 - Wpłaty składek do budżetu administracyjnego
   • Artykuł 27 - Kontrola i publikacja sprawozdań rachunkowych
   • Artykuł 28 - Relacje ze Wspólnym Funduszem oraz pozostałymi wielostronnymi i wzajemnymi donatorami
   • Artykuł 29 - Rola Organizacji w odniesieniu do projektów
  • ROZDZIAŁ VII
   KOMISJA KONSULTACYJNA DO SPRAW ŚWIATOWEJ GOSPODARKI KAKAOWEJ

   • Artykuł 30 - Ustanowienie Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej
   • Artykuł 31 - Skład Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej
   • Artykuł 32 - Obowiązki Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej
   • Artykuł 33 - Posiedzenia Komisji Konsultacyjnej do spraw Światowej Gospodarki Kakaowej
 • CZĘŚĆ CZWARTA
  POSTANOWIENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO RYNKU

 • CZĘŚĆ PIĄTA
  POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  • ROZDZIAŁ XII
   KAKAO ODMIANY SZLACHETNEJ LUB KAKAO AROMATYCZNE

   • Artykuł 46 - Kakao odmiany szlachetnej lub kakao aromatyczne
  • ROZDZIAŁ XIII
   ZWOLNIENIE ZE ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKI DYFERENCYJNE I ZARADCZE

   • Artykuł 47 - Zwolnienie ze zobowiązań w wyjątkowych okolicznościach
   • Artykuł 48 - Środki dyferencyjne i zaradcze
  • ROZDZIAŁ XIV
   KONSULTACJE, SPORY I SKARGI

  • ROZDZIAŁ XV
   STANDARD WARUNKÓW ŻYCIA I PRACY

  • ROZDZIAŁ XVI
   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • ROZDZIAŁ XVII
   POSTANOWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE I PRZEJŚCIOWE

   • Artykuł 65 - Specjalny Fundusz Rezerwowy
   • Artykuł 66 - Pozostałe postanowienia uzupełniające i przejściowe