Viadrina Logo
Jura Logo
Foto Logo

Międzynarodowa konwencja o gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami oraz współpracy w tym zakresie

Compare
 • Artykuł 1 - Postanowienia ogólne
 • Artykuł 2 - Definicje
 • Artykuł 3 - Plany zabezpieczenia przed zagrożeniem zanieczyszczeniem morza olejami
 • Artykuł 4 - Postępowanie dotyczące raportowania o zanieczyszczeniu morza olejem
 • Artykuł 5 - Postępowanie po otrzymaniu meldunku o zanieczyszczeniu morza olejem
 • Artykuł 6 - Krajowe i regionalne systemy gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejem
 • Artykuł 7 - Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania zanieczyszczeń morza olejami
 • Artykuł 8 - Badania i rozwój
 • Artykuł 9 - Współpraca techniczna
 • Artykuł 10 - Popieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy w zakresie gotowości do zwalczania zanieczyszczeń morza olejami
 • Artykuł 11 - Stosunek do innych konwencji i porozumień międzynarodowych
 • Artykuł 12 - Ustalenia instytucjonalne
 • Artykuł 13 - Ocena konwencji
 • Artykuł 14 - Poprawki
 • Artykuł 15 - Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie
 • Artykuł 16 - Wejście w życie
 • Artykuł 17 - Wypowiedzenie
 • Artykuł 18 - Depozytariusz
 • Artykuł 19 - Język
 • Załącznik